top of page

למה תזונה לגיל השלישי?

עודכן: 11 בספט׳ 2022איך שלא נקרא לזה: הגיל השלישי, גיל הזהב, אזרחים ותיקים, המגמה ברורה. אנחנו חיים בעידן של 100 שנות חיים, והמשמעות היא שנים רבות יותר מבעבר לחיות בגיל הזיקנה.

השאיפה היא לחיות את השנים האלו בצורה הטובה ביותר שניתן, כאשר לתזונה יש תפקיד מכריע בתקופת חיים זו, במצבי בריאות וחולי. על מה מדובר בעצם?

הזדקנות מיטבית :

הכוונה היא לדרכים למקסם את העצמאות והאוטונומיה של האדם במהלך ההזדקנות ולדחות את התלות - בהיבטים שונים ביניהם גם הפן התזונתי. תכנית טיפול תזונתי מתאימה תתייחס לנושאים כמו גיוון תזונתי, יכולות ההתארגנות סביב הכנת הארוחות, רקע תרבותי, העדפות וגם שינויים במסגרת המגורים והתא המשפחתי.

הזדקנות עם מוגבלות :

כאן הכוונה היא למתן פתרונות ומענה תזונתי לנוכח אתגרים בריאותיים, השכיחים יותר בגיל הזיקנה כגון :

  • קשיי לעיסה ובליעה.

  • תת תזונה.

  • דמנציה.

  • ירידה במסת שריר.

  • שבריריות, (Frailty)

  • ריבוי תרופות

כל אתגר בריאותי משפיע בצורה אחרת על המצב התזונתי, וחשוב לתת מענה תזונתי הולם מוקדם ככל האפשר, מותאם אישית כמובן.

התערבויות תזונתיות מקובלות במצבים כאלו כוללות בין השאר : התאמת מרקמים של המנות בארוחה, קביעת תכניות הזנה על בסיס פורמולות, שילוב מזון ייעודי בתפריט הרגיל לצורך העשרות, הכנת מנות אוכל רגיל מועשרות בקלוריות, חלבונים ועוד.מידע נוסף על הזדקנות האוכלוסיה בישראל:

אתגר ההזדקנות, תכנית עבודה לשנת 2022, ג'וינט-אשל.


Comments


bottom of page