top of page

המלצות 

לכל האנשים שתזונה היא מסע חייהם :

 

תזונה היא סיפור חיים עבורי.

העיסוק בה חורג מעל ומעבר.

שנה ויותר דנה ליוותה אותי במסע זה.

אוחזת בי עם כל ליבה - ברגישות והבנה.

דואגת תמיד לראות את החיובי ומשקפת זאת.

זורמת מעלה ומטה עם חיוך ומילים מעודדות.

באפס שיפוטיות ואינסוף הכלה.

ממליצה מאוד לפנות אליה.

 

בברכה,

מיכל ספקטור

bottom of page