top of page

אני ממש לא רוצה להישאר במשקל הזה כל החיים ואני רוצה סקסנדה !השאיפה לרדת במשקל אינה נעצרת בגיל הצעיר ולמעשה ככל שמאריכים שנים, כך גם מאריכה ההתמודדות עם המשקל והמראה.

ההתייחסות למשקל בגיל המבוגר שונה בהשוואה לגילאים היותר צעירים בשל משמעויות נוספות שיש בגילאים אלו לתת משקל או משקל יתר, אך אין הכוונה לכך שבהכרח לא תומלץ במצבים מסוימים ירידה במשקל.

סקסנדה?

בישראל, נכון לשנת 2022, קיים טיפול תרופתי לסובלים מהשמנה, הניתן בזריקות יומיות, הסקסנדה. התרופה יכולה להיות מאושרת לגברים ונשים, הסובלים.ות מהשמנה, אחרי שיחה והתייעצות עם רופא.ה המשפחה והגשת בקשה.

האם הסקסנדה מתאימה לגיל השלישי?

לפי עלון התרופה – התרופה במבוגרים מאושרת לגילאי 18-75 – שהם הגילאים שנבדקו במחקרים, שבדקו את התרופה. על סמך נתונים אלו :

  • בגילאים 65-75 עם השמנה התרופה עקרונית יכולה להיות מאושרת - יש לפנות לרופא.ה המשפחה להתייעצות והגשת בקשה לאישור.

  • בגילאי 75 ומעלה התרופה לא תאושר. יחד עם זאת, במקרים רפואיים המצדיקים זאת, יכולים הרופאים.ות לפנות בבקשה לאישור מיוחד.

חשוב לדעת – גם כאשר ניתנת המלצה רפואית לשימוש בסקסנדה לצורך ירידה במשקל, ההמלצה היא תוך כדי השימוש בתרופה לקבל ייעוץ תזונתי מתזונאי.ת קליני.ת ולעשות שינוי מתאים בכל אורחות החיים.

Yorumlar


bottom of page