top of page

לכבוד שבוע התזונה - על גלגולו של מקצועמאז ראשיתה עברה התזונה גלגולים ושינויים, עד שהפכה להיות מקצוע קליני, העוסק בקשר של התזונה לבריאות וחולי. ראשית העיסוק בתזונה הייתה דווקא דרך עולם החקלאות, מתוך שאיפה להבין איך משפיע מה שגדל בשדות על הגוף. אמנם בהיסטוריה המוקדמת יותר כבר טיפלו ברפואה גם בעזרת אוכל, וידעו על סגולות מרפא של מאכלים שונים, אולם לא הכירו את התכונות שלהם. מפנה של ממש חל בתחום במחצית הראשונה של המאה ה-20, כאשר החלו להתמקד בגילוי, בידוד וסינתיזה של רכיבי מזון חיוניים ובתפקידם במחלות חסר. התהליך הוביל לחיבור התזונה לבריאות וחולי, ויחד איתו התפתחה ההבנה, שאכילה היא לא אינטואיטיבית, וצריך ללמוד אותה. התזונה המודרנית, כפי שאנו מכירים אותה היום היא אם כך בת פחות מ-100 שנים, צעירה בראי ההיסטוריה.


גם בישראל עברה התזונה כברת דרך עד לגלגולה הנוכחי. בארץ ישראל, עוד לפני קום המדינה, נלמדה התזונה לראשונה תחת ההקשר של חינוך תזונתי לשינוי דפוסי התנהגות, שימוש מושכל בכסף ושינויים תזונתיים, שנדרשו מהעולים החדשים בהגיעם לארץ. הידע הונחל בין השאר דרך ספרי הדרכה לבישול מותאם לאורחות החיים בארץ ישראל, ספרים שנכתבו על ידי מומחיות בתורת התזונה ובכלכלת הבית. ארגוני נשים כמו ויצ"ו והדסה היו אחראיים לרבים מפרסומי התקופה (המחצית הראשונה של המאה ה-20), עותקים של הפרסומים הייחודיים הללו שמורים בארכיון הספרייה הלאומית.


רק מאוחר יותר התפתחה ההכשרה הקלינית, הקיימת גם היום. מקצוע התזונה הקלינית משתייך לקבוצת מקצועות הבריאות, כאשר העיסוק בו מותנה בקבלת רישיון משרד הבריאות, אחרי לימודים אקדמיים, סטאז' ומבחן. כמגוון האתגרים הבריאותיים וקהלי היעד הקיימים, כך תחומי התוכן שמקיף מקצוע התזונה הקלינית, כאשר בעתיד מתוכננים למקצוע בישראל גם מסלולי הכשרה להתמחויות שונות.


כיום ההתמקצעות כמובן שכבר מתבצעת, וקורית דרך למידה ממוקדת מתמדת במסגרות שונות, קורסים השתלמויות וניסיון מקצועי שנרכש עם השנים בעבודה בשטח.כך אני רכשתי את הידע הרחב שלי בתחום הטיפול התזונתי בגיל השלישי, ידע שאני שמחה לטפל בעזרתו במטופלים.ות שלי בקליניקה ולהעביר הלאה בהרצאות, סדנאות וכתיבה בבמות שונות.

Comments


bottom of page