top of page

יש ניתוח באופק? על הכנה תזונתית לניתוח בגיל השלישישנהיה בריאים, עד 120, אבל לפעמים יש עניינים בריאותיים לטפל בהם ונדרשים לניתוח. יש מקרים בהם זה קורה מעכשיו לעכשיו, ואין זמן להתכונן ויש מקרים בהם הניתוח מתוכנן מראש – שבועות ואף חודשים. במקרים כאלו של ניתוח שאינו דחוף, מה שנקרא בשפה המקצועית ניתוח אלקטיבי , כדאי ורצוי להיערך גם מהבחינה התזונתית.


על מה מדובר בעצם?

בגיל השלישי עלולים לצוץ אתגרים שונים הקשורים לאכילה או משליכים עליה וביניהם ירידה במשקל, פחות ניידות, ירידה בצריכת המזון, קשיים בלעיסה או בבליעה, ירידה קוגניטיבית והיבטים סוציאליים כמו העדר תמיכה מתאימה.


איך זה קשור לניתוח?

המצב התזונתי הוא חלק מהותי מתמונת הבריאות הכוללת שלנו. כאשר מדברים למשל על הזדקנות מיטבית ועל מדדים מנבאים להזדקנות מיטבית, התזונה מקבלת בדיון מקום של כבוד. בנובמבר 22' פורסם בישראל הדו"ח הלאומי הראשון למדדים להזדקנות מיטבית בישראל, שעוסק בכל זה בהרחבה. נחזור להכנה לניתוח - כאשר המצב התזונתי בירידה, עקב אחד או יותר מהגורמים שהוזכרו בסעיף הקודם, הדבר עלול להאט ולהקשות על תהליך ההחלמה והשיקום לאחר הניתוח ואף ליצור בעיות בריאותיות נוספות.


אז מה אפשר לעשות?

מומלץ לעבור הערכה תזונתית מקיפה אצל תזונאי.ת קליני.ת לגיל השלישי ולבנות תכנית הכנה תזונתית לניתוח. תכנית הכנה תזונתית יכולה לכלול, בהתאם לממצאי ההערכה כמובן: הפחתת מגבלות תזונתיות שאינן נחוצות באותו מועד, העשרות תזונתיות, התייחסות תזונתית אישית לצרכים הייחודיים של כמו מרקם המזון, מגוון, העדפות אישיות והיבטים סוציאליים.


שיהיה בהצלחה!Comments


bottom of page